Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy är upprättad för att beskriva personuppgiftshanteringen av Scandinavian Herbs AB 556645-4327). Den beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och lämnar ut dina personuppgifter. Policyn gäller när du på något sätt interagerar med Scandinavian Herbs. Vi har upprättat policyn för att du ska få en inblick i hur vi hanterar personuppgifter och därmed känna dig trygg i att lämna dessa till oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Scandinavian Herbs AB är ansvariga för att Scandinavian Herbs personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.
 

HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in dina personuppgifter vid följande händelser: När du genomför en ofullständig eller fullständig order, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, när du registrerar ett konto eller avtal hos oss eller när du har kontakt med Scandinavian Herbs kundservice.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Scandinavian Herbs samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

Kundtyp (privatperson eller företag)
För- och efternamn
Postadress, postnummer, ort och land
Eventuellt personnummer och/eller organisationsnummer
E-postadress och/eller telefonnummer
Kundnummer
Uppgifter om dina inköp
Information om din användning på Scandinavian Herbs webbplats
Hur du interagerar med våra nyhetsbrev
 

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTERNA?

Scandinavian Herbs behandlar dina uppgifter av olika anledningar. Huvudsakligen görs detta för att fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser (köp, fakturering, frakt och support).

Vi behandlar även dina uppgifter för att möjliggöra: allmän kundvård, utskick av nyhetsbrev med rabatter, nyheter och andra tips, hantering av kundförhållandet, underlag för bokföringslagar och annan tillämplig lagstiftning, upprättandet av kundregister, kommunikation via telefon eller epost, statistik, marknads- och kundanalyser och även affärsutveckling i avseende för produkter.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi spar endast dina uppgifter så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de samlades in för. Scandinavian Herbs kan komma att behöva spara personuppgifterna längre om det är nödvändigt för att följa lagkrav, för att det pågår en juridisk process eller för statistiska ändamål.

UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PART

Scandinavian Herbs lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om det inte krävs enligt lag eller om någon av våra tjänster på vår hemsida kräver det.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy. Vid ändringar kommer vi underrätta dig om dessa så fort som möjligt. Motsäger dig du förändringarna ber vi dig kontakta oss för att informera oss om detta.

DINA RÄTTIGHETER OCH SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om din integritet och skyddar den med högsta prioritet. Du har rätt till att få en komplett redogörelse för vilka personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dessa. Motsäger du dig vissa behandlingar som vi utför, exempelvis direktmarknadsföring eller om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

KRYPTERING

Trafik på hemsidan är krypterad via SSL.

KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor kring vår integritetspolicy så ber vi dig att kontakta oss via info@scandinavianherbs.se. Våra kontaktuppgifter är: Scandinavian Herbs AB (556645-4327), Myrangatan 15, 745 37 Enköping

Kundservice

9:00 - 16:30 Måndag - Torsdag 9:00 - 13:00 Fredag

Miljövänlig produktion

för alla våra produkter

Snabba leveranser

Oavsett vart du bor, du är även välkommen in i butiken på Långgatan 66 i Enköping!

Svensktillverkade

Miljövänliga, örtbaserade friskvårdsprodukter för kropp och själ!

802
819